پنج‌شنبه, 28 فروردين 1393

عنوان : نتایج آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه زابل اعلام شد.
تاريخ :
 ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ 


به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل رییس مجتمع آموزشی دانشگاه زابل ضمن تبریک به قبول شدگان آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه و آرزوی موفقیت برای سایر دانش آموزان ، اعلام کرد نتایج آزمون با در نظر گرفتن نسبت مساوی بین مناطق و شهرستان زابل اعلام شده است.
مهندس مهدی راشکی افزود: پنجاه درصد قبولشدگان از شهرستان زابل و پنجاه درصد از مناطق پنجگانه منطقه سیستان می باشد.
وی در ادامه بیان نمود: هدف از برقراری نسبت مساوی بین مناطق و شهرستان زابل ایجاد فرصت برای دانش آموزان مستعد مناطق است و دانشگاه زابل در سالیان اخیر با پرورش دانش آموزان مستعد منطقه سیستان نقش مهمی در توسعه آموزشی منطقه داشته است؛ و نتایج دانش آموزان دبیرستان در کنکور سراسری و قبولی در رشته های مهندسی و پزشکی دانشگاههای برتر کشور  و همچنین روند رشد تحصیلی ایشان در دانشگاهها به خوبی گویای این مسأله است.
وی همچنین بیان داشت: تصحیح پاسخنامه ها در سازمان سنجش انجام شده است و دانشگاه در تصحیح اوراق امتحانی هیچ دخالتی نداشته است اما به هر حال هرگونه اعتراضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: دانش آموزان باید تا پایان وقت اداری روز 25/5/89 جهت ثبت نام به محل دبیرستان دانشگاه واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل مراجعه نمایند.

لینک دریافت اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان پسرانه
لینک دریافت اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان دخترانه


بازگشت