سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
كلنگ احداث تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه زابل در راستای ضرورت حمایت از مدیریت سبز در دانشگاهها بر زمین زده شد
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ 

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل:

کلنگ احداث تصفیه خانه فاضلاب پردیس جدید دانشگاه با حضور دکتر موسی بهلولی رئیس دانشگاه زابل بر زمین زده شد. این پروژه در راستای ضرورت حرکت در چارچوب شاخص های مورد تاکید وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت مدیریت سبز در دانشگاهها و باهدف صرفه جویی در چرخه آب با مدیریت پساب و جمع آوری کامل فاضلاب پردیس جدید دانشگاه زابل هدفگذاری شده است. لازم به ذکر است این تصفیه خانه فاضلاب بی هوازی با سیستم های بیوفیلتر، می تواند روزانه تا میزان 450 متر مکعب آب تصفیه شده با کسب استانداردهای BOD و COD را به چرخه آبیاری فضای سبز دانشگاه بازگرداند.


نمایش تعداد بازدیدها : 388

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0