عنوان : طراحی لوگوی دانشكده
کد خبر : ۶۳۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 
ساعت : ۲۰:۳۶:۵۸
عنوان گروه خبري : All Parent .

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

طی مسابقه ای که برای طراحی لوگوی دانشکده دامپزشکی برگزار شد، طرح ارائه شده توسط آقای فاروق سارانی (دانشجوی دکتری عمومی دام‍پزشکی) حائز رتبه اول شد و به عنوان لوگوی دانشکده دامپزشکی انتخاب شد. بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0