پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • EN     رزرو کلاس های کامپیوتر مدیریت امور فناوری:

  1. الف) مراجعه به سامانه رزرو کلاس به آدرس اینترنتی http://edu.uoz.ac.ir و دانلود فرم رزرو کلاس

   ب) مشاهده برنامه هفتگی کلاس ها به کمک لینک برنامه هفتگی

   ج) وارد کردن کد کلاس مورد نظر

        کد 900 جهت رزرو کلاس سالن نرم افزار (جهت برگزاری کلاس های نرم افزارهای تخصصی هر رشته)
        کد 901 جهت رزرو کلاس سالن اینترنت (جهت برگزاری کلاس های اینترنت و آشنایی با کامپیوتر)
        کد 902 جهت رزرو سالن دفاع (جهت برگزاری دفاع پایانامه و سمینار )

   د) پس از انتخاب ساعت کلاس خود فرم دانلود شده را تکمیل و جهت رزرو کلاس به مسئول مربوطه مراجعه می نمایند.
   

     درخواست نصب نرم افزارهای تخصصی :

  1. الف) دانلود فرم مربوطه از آدرس http://www.uoz.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4721&Site=ted&Lang=fa-IR

   ب) تکمیل فرم و مراجعه به مسئول مربوطه (لازم به توضیح می باشد که تهیه نرم افزارهای تخصصی بر عهده درخواست کننده نرم افزار می باشد و مدیریت فناوری اطلاعات تعهدی در این خصوص ندارد)
     

     سالن های کامپیوتر پردیس 2 :

  1. چنانچه هر گونه مشکلی در سرویس دهی (اینترنت ، نرم افزار ) سالن ها مشاهده شد :

   الف) تماس با شماره 31232323

   ب) مراجعه به ناظر سالن ها

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0