پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نمابر شماره داخلی شماره تماس عنوان
31232133 2133 31232133 ریاست دانشکده
--- 2129 31232129 معاونت آموزشی
--- 2179 31232179 آموزش
--- 2129 31232129 گروه آب
--- 2128 31232128 گروه خاک
--- 211 32232112 گروه مرتع و آبخیزداری

جزئيات خود را اينجا بنويسيد

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0