پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  امکانات کارگاهی این گروه شامل

  طراحی پایه
  آتلیه ترسیم فنی
  کارگاه حفاری در محل تپه طالب خان سیستان

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0