English

گروه مرمت آثار تاریخی


گروه مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل از نیمسال دوم سال تحصیلی 81-82 با پذیرش 40 نفر دانشجوی روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود.
این گروه در حال حاضر دارای کارگاه ها و آزمایشگاه های مختلفی است که هر یک از آنها نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی گروه مرمت ایفا می کند.

میراث فرهنگی و مرمت آثار تاریخی

میراث فرهنگی عبارت است از آثار به جای مانده از گذشتگان، که ما را به شگفتی وا می دارد و ناگزیر می سازد تا درباره ی فرهنگ و مردمی که آن را پدید آورده اند، بیشتر بیاندیشیم و بدانیم این بقایا دارای ویژگی ها و ارزش های معمارانه، زیبایی شناسانه، باستان شناختی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و حتی معنوی و نمادین است؛ ولی تاثیر آن در وهله نخست هموار ه عاطفی است، زیرا نمادی از هویت، اصالت و گذشته ی فرهنگی ما می باشد.
تعریف وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایتالیا در سال 1938میلادی در مورد مرمت آثار تاریخی: «در مورد مرمت آثار هنری و تاریخی ، باید از هر گونه تکمیل کار هنری یا دوباره سازی و اضافه کردن بخش هایی به اثر جداً خودداری گردد. باید چنان عمل نمود که به اصالت و تمامیتِ اثر هنری خدشه ای وارد نگردد»
تعریف مرمت آثار تاریخی: بر گرداندن شیء یا اثر تاریخی به حالت اولیه یا مؤقعیت شناخته شده ی اولی به منظور حفظ و در اختیار گذاشتن همه ی ویژگی ها و ارزش های شیء به نسل آینده است.
کارگاه های مرمت گروه مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل شامل: کارگاه مرمت اشیاء سفالی، شیشه ای و سنگی -کارگاه تزئینات بنا و نقاشی سه پایه ای - کارگاه مرمت آثار مواد آلی "چوب، کاغذ، منسوجات و چرم" - کارگاه مرمت آثار فلزی - کارگاه مصالح سنتی

فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی گروه مرمت

ارائه چهار طرح پژوهشی مختلف در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی منطقه جهت شناخت روابط فرهنگی و هنری منطقه سیستان و فراهم نمودن زمینه لازم جهت حفاظت و مرمت آثار تاریخی منطقه
همکاری مدیر گروه مرمت بعنوان داور و عضو هیات علمی در هشتمین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری در زمستان 1386
حفاظت و مرمت آثار و اشیاء مکشوفه از کاوشهای گروه باستان شناسی دانشگاه زابل در تپه طالب خان
همکاری با سازمان میراث فرهنگی شهرستان زابل و پایگاه پژوهشی شهر سوخته جهت حفاظت و مرمت اشیاء مکشوفه از کاوشهای باستان شناسی آن پایگاه
برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی از آثار هنری دانشجویان مرمت
برگزاری اردوی آموزشی برای دانشجویان در داخل و خارج از استان

بروشور گروه مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل

مدیران گروه از ابتدا تا کنون

حمید حسنعلی پور 83-1381
مسعود باتر 88-1383
حمیدرضا چمن 89-1388
سکینه خاتون محمودی 91-1389
حسن خسروی 93 -1391
رضا خنجری -96-1393
مسعود باتر(درحال حاضر)V3.9.8.211