پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند 

دانشکده هنر دانشگاه زابل به همت جناب آقای دکتر حبیب الله دهمرده ریاست محترم وقت دانشگاه در سال 1380 تاسیس گردید .
فعالیت آموزشی دانشکده از نیمسال دوم سال تحصیلی 81-80 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی باستان شناسی ومعماری آغاز گردید سپس در نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81 در مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی و همچنین کارشناسی ناپیوسته معماری اقدام به پذیرش دانشجو نمود.با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی معماری در سال 88و کارشناسی شهر سازی در سال 89هم اکنون این دانشکده به همراه رشته نمایش دارای پنج گروه می باشد و در حال حاضر جناب آقای دکتر حسینعلی کاوش ریاست دانشکده رابر عهده دارند.


امکانات آموزشی دانشکده

کتابخانه
سایت کامپیوتر
سایت تحقیقاتی تپه طالب خان
سالن سمعی بصری


رؤسای دانشکده از ابتدا تا کنون

 محمد رهنما 82-1381
 علیرضا شهریاری 84-1382
 حسینعلی کاوش 86-1384 
زمان شاه محمدی 90-1386
 حیدرعلی دهمرده 91-1390
 حمید حسنعلی پور از سال 91-95
 حسینعلی کاوش(در حال حاضر)


اهم فعالیتهای دانشکده هنر ومعماری در سال 95

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0