پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نام و نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی پست الکترونیک اطلاعات پژوهشی تصویر
مهدي اميري هنرهای نمایشی مربی Art.amiri@uoz.ac.ir --- مهدي اميري
زهره اويسي کيخا معماري استادیار z.oveisi@uoz.ac.ir --- زهره اويسي کيخا
مسعود باتر مرمت آثار تاريخي استادیار --- مشاهده مسعود باتر
نغمه بهبودي باستان شناسي استادیار --- --- نغمه بهبودي
بي بي کلان پردلي معماري مربی --- --- بي بي کلان پردلي
وحید پورزرقان مرمت آثار تاریخی مربی V_poorzarghan@uoz.ac.ir --- وحید پورزرقان
محسن توسلي شهرسازي مأمور به تحصیل --- --- محسن توسلي
حميد حسنعلي پور باستان شناسي استادیار hasanalipoor@uoz.ac.ir مشاهده حميد حسنعلي پور
فرامرز حسن پور معماري استادیار --- مشاهده فرامرز حسن پور
ابوالفضل حيدري معماري استادیار abolfazlheidari@uoz.ac.ir مشاهده ابوالفضل حيدري
رضا خنجری دولت آبادی مرمت آثار تاریخی مربی r.khanjari@uoz.ac.ir مشاهده رضا خنجری دولت آبادی
جمشید داوطلب معماری استادیار Jdavtalab@uoz.ac.ir --- جمشید داوطلب
محمد رضایی افخم معماري مربی --- --- محمد رضایی افخم
حسین سرحدی دادیان باستان شناسی استادیار h.sarhaddi@uoz.ac.ir --- حسین سرحدی دادیان
فهيمه سراواني مرمت آثار تاریخی مربی Fahimeh.saravani@uoz.ac.ir --- فهيمه سراواني
شریفه سرگلزایی شهرسازی مأمور به تحصیل Sh_sargolzaei@uoz.ac.ir مشاهده شریفه سرگلزایی
رضا عباسی هنرهای نمایشی مربی Reza.abbasi @uoz.ac.ir --- رضا عباسی
جواد علایی مقدم باستان شناسي استادیار javad.alaei@uoz.ac.ir --- جواد علایی مقدم
علي عسکر عليزاده مقدم هنرهای نمایشی استادیار --- --- علي عسکر عليزاده مقدم
مرضيه قاسمي مرمت آثار تاريخي مأمور به تحصیل m.ghasemi22@uoz.ac.ir مشاهده مرضيه قاسمي
فاطمه قمري مرمت آثار تاريخي مربی Fateme.ghamari@uoz.ac.ir --- فاطمه قمري
حسينعلي کاوش باستان شناسي استادیار h.kavosh@uoz.ac.ir --- حسينعلي کاوش
سکينه خاتون محمودي مرمت آثار تاريخي مأمور به تحصیل --- --- سکينه خاتون محمودي
راضیه ملاشاهی شهرسازی مربی r.mollashahi@uoz.ac.ir --- راضیه ملاشاهی
مهدي ميري باستان شناسي استادیار Mehdi.miri@uoz.ac.ir --- مهدي ميري
نجمه خاتون میری مرمت آثار تاريخي مربی N. miri@uoz.ac.ir --- نجمه خاتون میری
رضا ناصری باستان شناسی استادیار rezanaseri@uoz.ac.ir --- رضا ناصری
سوگند نقوی مرمت آثار تاریخی مربی s.naghavi@uoz.ac.ir --- سوگند نقوی
مرتضی یاوری شهرسازی مربی Morteza.yavari@uoz.ac.ir --- مرتضی یاوری

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0