پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


    معرفی مدیریت امور پژوهشی

     اداره کل امور پژوهشی به عنوان مرکز اجرایی فعالیت‌های ستادی در معاونت پژوهشی و فناوری، نقش محوری در تبیین ساختار و گردش جریان‌های پژوهشی در دانشگاه را بر عهده دارد.

    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0