پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • EN

  پرینتر
  مدل
  لینک دانلود

  لینک مستقیم
  32bit

  hp
  32bit

  hp
  64bit

  xp
  HP Laser jet 1100 xp --- ---
  HP Laser jet 1320
  HP LaserJet 2014
  HP Laser Jet 2030
  HP Laser Jet 5200
  HP Laser Jet 5550
  HP LaserJet 9000N --- ---
  برای سرعت دریافت بیشتر لینک مربوط به دانشگاه زابل را انتخاب کنید.
  لینک دانشگاه زابل صرفا برای کاربران داخل دانشگاه فعال می باشد.


  اسکنر
  مدل
  لینک دانلود

  لینک مستقیم
  32bit

  hp
  32bit

  hp
  64bit

  xp
  HP Scan jet G400
  HP LaserJet 2014
  برای سرعت دریافت بیشتر لینک مربوط به دانشگاه زابل را انتخاب کنید.
  لینک دانشگاه زابل صرفا برای کاربران داخل دانشگاه فعال می باشد.

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0