پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 پست الکترونیک: Resaffair@uoz.ac.ir           


    
 شماره تلفن: 31232046 - 054

    
 شماره نمابر: 31232045 - 054

    
 نشانی: زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،ساختمان ولایت،حوزه معاونت پژوهش و فناوری  

    
کدپستی :9861335856  

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0