پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن رایانامه عکس
دکتر احسان رخشانی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 31232046 erakhshani@gmail.com دکتر اله بخش
دکتر مجید آجورلو مدیر امور پژوهشی 31232047 ajorlo_m54@uoz.ac.ir    دکتر مجید آجورلو
دکتر سعیده ملکی

مدیر گروه کارافرینی و ارتباط با جامعه -

سرپرست دفتر همکاری های علمی و بین المللی

31232049 smaleki@uoz.ac.ir دکتر سعیده ملکی
دکتر سعید سالاری رئیس گروه نشر آثار علمی دانشگاه 31232339 saeedsalari@uoz.ac.ir دکتر سعید سالاری
بهروز میر معاون مدیر امور پژوهشی 31232048 behroozmir@gmail.com بهروز میر
کاظم کاظم نژادی مسئول دفتر حوزه معاونت 31232046 kazemnejad@uoz.ac.ir کاظم کاظم نژادی
سیستانه ملاشاهی کارشناس ارزیابی پژوهش 31232093 smolashahi@uoz.ac.ir سیستانه ملاشاهی
مریم کشته گر کارشناس طرح های پژوهشی 31232093 m.keshtehgar@uoz.ac.ir  مریم کشته گر
ماندانا صابرشهرکی کارشناس همایش ها و نشست های علمی 31232048 sabershahraki@uoz.ac.ir  ماندانا صابرشهرکی
الهام خالقی کارشناس دفتر همکاری های علمی و بین المللی 31232341 elhamkhaleghi92@gmail.com  الهام خالقی
زهرا بندانی کارشناس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه 31232049 zahrabandani@uoz.ac.ir زهرا بندانی
سکینه پودینه کارشناس چاپ و نشر 31232339 poudinehs@uoz.ac.ir سکینه پودینه
احسان شهرکی کارشناس واحد علم سنجی 31232048 ehsanshahraki@uoz.ac.ir احسان شهرکی
ملیحه نظری مسئول دبیرخانه و بایگانی 31232045 m.nazari@uoz.ac.ir ملیحه نظری
سلطانعلی قزاقی حسابدار 31232338 ------ سلطانعلی قزاقی
مصطفی ذوالفقاری عامل مالی 31232338 Zolfaghari.uoz@gmail.com مصطفی ذوالفقاری
مهدی مومن کیخا کارپرداز 31232338 ----- مهدی مومن کیخا
حسین اعتباری مسئول امور خدمات 31232046 -----  حسین اعتباری
محمود آذریان خدمات 31232046 -----  محمود آذریان

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0