پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


اخبار کتابخانه

جستجو در منابع کتابخانهجستجوی جامع کتابخانه
پایگاه های اطلاعاتی علمی
پایگاه های اطلاعاتی علمی
پایان نامه هاخدمات کتابخانه
منابع الکترونیکی
عضویت در کتابخانه
تازه های کتاب

بروشور کتابخانه


ارتباط با کتابخانه

  • پست الکترونیک : library@uoz.ac.ir
  • شماره تماس:32224516-054
  • شماره نمابر: 32232963-054

آمار کتابخانه

  • کل کتاب ها (چاپی): 115,593
  • کتب الکترونیک: 785
  • مجلات الکترونیک لاتین: 35,000
  • مجلات الکترونیک فارسی: 1500
  • پایان نامه ها: 3010
  • کتب لاتین (چاپی): 14,733
  • کتب فارسی و عربی (چاپی): 100,860

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0