پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


استان سیستان و بلوچستان از لحاظ وسعت پهناورترین استان کشور است و تنوع آب و هوا و موقعیت خاص جغرافیایی امکان تولیدات متنوع کشاورزی و دامی را از دیرباز در این استان فراهم آورده است . با توجه به جمعیت دامی فراوان گشایش دانشکده دامپزشکی در این استان ضرورت داشت. هدف از تأسیس این دانشکده تأمین نیروی انسانی متخصّص و ماهر جهت تولید علم و ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم دامپزشکی و حفظ، توسعه و تأمین بهداشت می باشد....
ادامه


اخبار و رخدادها
   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0