پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دانشکده آب و خاک در سال 1389راه اندازی شد در حال حاضر دارای گروه های مهندسی آب و علوم خاک و مهندسی مرتع و آبخیزداری می باشد. دانشکده در حال حاضردارای حدود سی عضو هئیت علمی تمام وقت و دانشجوی بورسیه در مقطع دکترا است. هم اکنون حدود550 دانشجو در سه مقطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند ...
ادامه


اخبار و رخدادها
   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0