پنج‌شنبه, 2 بهمن 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 372
برگزاری نشست های تخصصی با محوریت جهش تولید در استان سیستان و بلوچستان در هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل: دو نشست تخصصی مجازی با عناوین "مزیت های استانی سیستان و بلوچستان برای تولیدات باغی" و همچنین "توسعه کشت های گلخانه ای: راهکاری برای جهش تولید و تولید پایدار در منطقه سیستان" با همکاری دانشگاه زابل، جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مجازی در هفته پژوهش برگزار شد.

دکتر افراسیاب رئیس دانشگاه در ابتدای این جلسات ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات پژوهشی دانشگاه زابل در راستای کمک به توسعه پایدار در منطقه سیستان، برگزاری جلسات هم اندیشی با موضوعات تخصصی را راهکار برون رفت از بن بستهای اجرایی دانست.

در این نشستها که با شرکت قریب به ۱۰۰ نفر از محققان، دانشجویان و کارشناسان از سراسر کشور برگزار شد، موضوعات فوق، توسط دکتر عبدالرحمان رحیمیان بوگر عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه مورد بحث قرار گرفت. وی با بیان مزیت های استانی سیستان و بلوچستان برای تولیدات باغی، این استان را از نظر تنوع اقلیمی، پراکنش جمعیت، نیروی کار مستعد، دسترسی به آب‌های آزاد و همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان برای توسعه باغات میوه و تولید خارج از فصل سبزیها، گلها و محصولات گلخانه ای و همچنین تولید گیاهان دارویی به عنوان یک منطقه بسیار خاص و مهم عنوان کرد که این موضوعات مورد توجه و تاکید دکتر زینلی مشاور معاون وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و دکتر جلالی معاون مدیر کل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان نیز قرار گرفت.

در این مجموعه نشست ها مهندس طوقی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان سیستان و بلوچستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تولیدات باغی و گلخانه ای در استان، به طرح آبرسانی دشت سیستان اشاره کرد و سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان را توسعه سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در کنار افزایش سطح زیر کشت محصولات باغی عنوان کرد که در برنامه های ۵ و ۱۰ ساله اجرایی خواهد شد. در این نشست مهندس شهرکی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، برنامه ریزی صحیح و تغییر الگوی کشت برای بهره وری مناسب منابع آبی محدود در منطقه سیستان را مورد توجه و تشریح قرار داد. مهندس تقوی، مدیرکل امور گلخانه‌های کشور نیز با اشاره به موقعیت مناسب منطقه سیستان برای تولید خارج از فصل و تولیدات گلخانه ای، لزوم استفاده از این پتانسیل برای توسعه منطقه را مهم و ارزشمند توصیف کرد.

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.6.1.0