آیین نامه ها و مقررات داانشجویان کارشناسی وکاردانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پنج‌شنبه, 7 اسفند 1399

ضروری است کلیه دانشجویان عزیز دانشگاه زابل مقررات و آیین نامه های مرتبط را در این بخش مطالعه نمایند.


آیین نامه هاو مقررات آموزشی

مقررات نظام وظیفه

فرم ها

ارتباط با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه زابل
گروه دورانV5.6.1.0