چهارشنبه, 5 آذر 1399


  ارتباط با معاونت

  • پست الکترونیک :info.amouzeshkol@uoz.ac.ir
  • شماره تماس: 31232030 - 054
  • شماره نمابر: 31232032 - 054
  • کانال تلگرام:
  دانشگاه زابل
  گروه دورانV5.6.1.0