پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
فرم ها
فرمها و آیین نامه های دکتری تخصصی
فرم ها و آیین نامه های کارشناسی ارشد
سایر

ارتباط با معاونت

  • پست الکترونیک :info.amouzeshkol@uoz.ac.ir
  • شماره تماس: 31232030 - 054
  • شماره نمابر: 31232032 - 054
  • کانال تلگرام:
دانشگاه زابل
گروه دورانV5.6.1.0