شنبه, 28 فروردين 1400

دانشکده هنرو معماری دانشگاه زابل به همت جناب آقای دکتر حبیب الله دهمرده ریاست محترم وقت دانشگاه در سال 1380 تأسیس گردید .
فعالیت آموزشی دانشکده از نیمسال دوم سال تحصیلی 81-1380 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی باستان شناسی و معماری آغاز گردید و سپس در نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81 در مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی و همچنین کارشناسی ناپیوسته معماری اقدام به پذیرش دانشجو نمود ...
ادامه


اخبار و رخدادها
   

گروه دورانV5.6.1.0