پنج‌شنبه, 1 اسفند 1398

    امکانات کارگاهی این گروه شامل

    طراحی پایه
    آتلیه ترسیم فنی
    کارگاه حفاری در محل تپه طالب خان سیستان

    گروه دورانV5.6.0.0