سه‌شنبه, 4 آذر 1399

 


 

 

دانشکده هنرو معماری دانشگاه زابل به همت جناب آقای دکتر حبیب الله دهمرده ریاست محترم وقت دانشگاه در سال 1380 تاسیس گردید .
فعالیت آموزشی دانشکده از نیمسال دوم سال تحصیلی 81-80 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی باستان شناسی ومعماری آغاز گردید سپس در نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81 در مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی و همچنین کارشناسی ناپیوسته معماری اقدام به پذیرش دانشجو نمود.با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی معماری در سال 88و کارشناسی شهر سازی در سال 89هم اکنون این دانشکده به همراه رشته نمایش دارای پنج گروه می باشد و در حال حاضر جناب آقای دکتر فرامرز حسن پور ریاست دانشکده رابر عهده دارند.

 

امکانات آموزشی دانشکده

کتابخانه
سایت کامپیوتر
سایت تحقیقاتی تپه طالب خان
سالن سمعی بصری

 

 

 

رؤسای دانشکده از ابتدا تا کنون

 دکترمحمد رهنما 82-1381
 دکترعلیرضا شهریاری 84-1382
 دکترحسینعلی کاوش 86-1384
دکترزمان شاه محمدی 90-1386
 دکترحیدرعلی دهمرده 91-1390
 دکترحمید حسنعلی پور 95-1391
 دکترحسینعلی کاوش 99-1395
 دکترفرامرز حسن پور (در حال حاضر)

 


گروه دورانV5.6.1.0