دوشنبه, 7 آذر 1401

اخبار کتابخانه
   

جستجو در منابع کتابخانهجستجوی جامع کتابخانه
پایگاه های اطلاعاتی علمی
پایگاه های اطلاعاتی علمی
پایان نامه هاخدمات کتابخانه
منابع الکترونیکی
عضویت در کتابخانه
تازه های کتاب

بروشور کتابخانه


ارتباط با کتابخانه

  • پست الکترونیک : library@uoz.ac.ir
  • شماره تماس:31232367-054
  • شماره نمابر: 31232366-054

آمار کتابخانه

  • کل کتاب ها (چاپی): 121,619
  • منابع الکترونیک: 100169
  • مجلات الکترونیک لاتین: 35,000
  • مجلات الکترونیک فارسی: 1500
  • پایان نامه ها: 3670
  • کتب لاتین (چاپی): 14,782
  • کتب فارسی و عربی (چاپی): 106,837
گروه دورانV5.6.1.0