چهارشنبه, 25 تير 1399

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل در اسفندماه 1378‌ با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی رسمیت یافت. در حال حاضر این دانشکده با چهار گروه آموزشی در رشته‌های شیلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری و علوم و صنایع چوب و کاغذ در مقطع کارشناسی و رشته‌های مهندسی منابع‌طبیعی- آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری، مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی، مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی و مهندسی منابع طبیعی- فراورده های چندسازه چوب در مقطع ... .
ادامه


اخبار و رخدادها
   

گروه دورانV5.6.1.0