پنج‌شنبه, 7 اسفند 1399

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل در اسفندماه 1378‌ با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی رسمیت یافت. در حال حاضر این دانشکده با سه گروه آموزشی در رشته‌های شیلات، محیط زیست،  و صنایع چوب و کاغذ در مقطع کارشناسی و رشته‌های مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی و مهندسی منابع طبیعی- فراورده های چندسازه چوب در مقطع ... .
ادامه


اخبار و رخدادها
بعدي    

گروه دورانV5.6.1.0