جمعه, 24 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۵:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
  • کد خبر : ۶۹۹۷
راه اندازی رشته ی كارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست با گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین در دانشكده منابع طبیعی دانشگاه زابل
                 بسمه تعالی

طی مجوز شماره 98/914/1081 به تاریخ 98/2/10  از  شورای گسترش آموزش عالی گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین که یکی از رشته های کاربردی با توجه به شرایط جغرافیایی استان می باشد راه اندازی گردید و از نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
امید است دانشجویان فارغ التحصیل گرایش فوق الذکر با توجه به محدودیت منابع آب و تشدید چالش های زیست محیطی بتوانند در برنامه ریزی و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در چارچوب آمایش سرزمین تاثیرگذار و باعث تسریع در روند توسعه کشور ٰ استان سیستان و بلوچستان و مخصوصا منطقه سیستان گردند.
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها