جمعه, 24 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۳۵:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
  • کد خبر : ۷۰۶۵
ارتقای مرتبه علمی
آقای دکتر علی بیات کشکولی( گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ ) از مرتبه دانشیاری به استادی و آقای دکتر محسن شهریاری مقدم ( گروه محیط زیست ) از مرتبه استادیاری به دانشیاری  ارتقا یافتند.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها