جمعه, 26 دی 1399
 پست الکترونیک: Resaffair@uoz.ac.ir           


    
 شماره تلفن: 31232046 - 054

    
 شماره نمابر: 31232045 - 054

    
 نشانی: زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،ساختمان ولایت،حوزه معاونت پژوهش و فناوری  

    
کدپستی :9861335856  

گروه دورانV5.6.1.0