جمعه, 26 دی 1399
 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن رایانامه عکس
دکتر مجید عرفانیان  معاون پژوهش و فناوری 31232046 erfaniyan@uoz.ac.ir مجید عرفانیان
دکتر عباسعلی امام جمعه  مدیر امور پژوهشی 31232047 aliimamjomeh@alumni.ut.ac.ir    عباسعلی امام جمعه
دکتر محمد جهانتیغ سرپرست دفتر همکاری های علمی و بین المللی 31232341 mjahantig@yahoo.com  دکتر محمد جهانتیغ
دکتر سعیده ملکی

مدیر گروه کارافرینی و ارتباط با جامعه

31232049 smaleki@uoz.ac.ir دکتر سعیده ملکی
دکتر غلامرضا زابلی رئیس گروه نشر آثار علمی دانشگاه 31232339 reza.zaboli@uoz.ac.ir دکتر سعید سالاری
بهروز میر معاون مدیر امور پژوهشی 31232048 behroozmir@gmail.com بهروز میر
فروغ بهزادی کارشناس طرح های پژوهشی 31232093    فروغ بهزادی
سیستانه ملاشاهی کارشناس ارزیابی پژوهش 31232093 smolashahi@uoz.ac.ir  
ماندانا صابرشهرکی کارشناس همایش ها و نشست های علمی 31232048 sabershahraki@uoz.ac.ir  ماندانا صابرشهرکی
الهام خالقی کارشناس دفتر همکاری های علمی و بین المللی 31232341 elhamkhaleghi92@gmail.com  الهام خالقی
زهرا بندانی کارشناس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه 31232049 zahrabandani@uoz.ac.ir زهرا بندانی
سکینه پودینه کارشناس چاپ و نشر 31232339 poudinehs@uoz.ac.ir سکینه پودینه
ملیحه نظری مسئول دفتر حوزه معاونت و دبیرخانه 31232045 m.nazari@uoz.ac.ir ملیحه نظری
سلطانعلی قزاقی کارپرداز 31232338 ------ سلطانعلی قزاقی
مهدی مومن کیخا عامل مالی 31232338 ----- مهدی مومن کیخا
حسین اعتباری مسئول امور خدمات 31232046 -----  حسین اعتباری
محمود آذریان خدمات 31232046 -----  محمود آذریان

 

 

 


گروه دورانV5.6.1.0