جمعه, 16 خرداد 1399
 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن رایانامه عکس
دکتر مجید عرفانیان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 31232046 erfaniyan@uoz.ac.ir مجید عرفانیان
دکتر عباسعلی امام جمعه سرپرست مدیریت امور پژوهشی 31232047 aliimamjomeh@alumni.ut.ac.ir    عباسعلی امام جمعه
دکتر محمد جهانتیغ سرپرست دفتر همکاری های علمی و بین المللی 31232341 mjahantig@yahoo.com  دکتر محمد جهانتیغ
دکتر سعیده ملکی

مدیر گروه کارافرینی و ارتباط با جامعه

31232049 smaleki@uoz.ac.ir دکتر سعیده ملکی
دکتر غلامرضا زابلی سرپرست گروه نشر آثار علمی دانشگاه 31232339 --- دکتر سعید سالاری
بهروز میر معاون مدیر امور پژوهشی 31232048 behroozmir@gmail.com بهروز میر
کاظم کاظم نژادی مسئول دفتر حوزه معاونت 31232046 kazemnejad@uoz.ac.ir کاظم کاظم نژادی
سیستانه ملاشاهی کارشناس ارزیابی پژوهش 31232093 smolashahi@uoz.ac.ir سیستانه ملاشاهی
مریم کشته گر کارشناس طرح های پژوهشی 31232093 m.keshtehgar@uoz.ac.ir  مریم کشته گر
ماندانا صابرشهرکی کارشناس همایش ها و نشست های علمی 31232048 sabershahraki@uoz.ac.ir  ماندانا صابرشهرکی
الهام خالقی کارشناس دفتر همکاری های علمی و بین المللی 31232341 elhamkhaleghi92@gmail.com  الهام خالقی
زهرا بندانی کارشناس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه 31232049 zahrabandani@uoz.ac.ir زهرا بندانی
سکینه پودینه کارشناس چاپ و نشر 31232339 poudinehs@uoz.ac.ir سکینه پودینه
احسان شهرکی کارشناس واحد علم سنجی 31232048 ehsanshahraki@uoz.ac.ir احسان شهرکی
ملیحه نظری مسئول دبیرخانه و بایگانی 31232045 m.nazari@uoz.ac.ir ملیحه نظری
سلطانعلی قزاقی حسابدار 31232338 ------ سلطانعلی قزاقی
مصطفی ذوالفقاری عامل مالی 31232338 Zolfaghari.uoz@gmail.com مصطفی ذوالفقاری
مهدی مومن کیخا کارپرداز 31232338 ----- مهدی مومن کیخا
حسین اعتباری مسئول امور خدمات 31232046 -----  حسین اعتباری
محمود آذریان خدمات 31232046 -----  محمود آذریان

 

 

 


گروه دورانV5.6.1.0