پنج‌شنبه, 2 بهمن 1399

 

استان سیستان و بلوچستان از لحاظ وسعت پهناورترین استان کشور است و تنوع آب و هوا و موقعیت خاص جغرافیایی امکان تولیدات متنوع کشاورزی و دامی را از دیرباز در این استان فراهم آورده است . با توجه به جمعیت دامی فراوان گشایش دانشکده دامپزشکی در این استان ضرورت داشت.
هدف از تأسیس این دانشکده تأمین نیروی انسانی متخصّص و ماهر جهت تولید علم و ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم دامپزشکی و حفظ، توسعه و تأمین بهداشت می باشد. گشایش دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل در سال 1386 فراهم گردید که موافقت اصولی آن در همان سال و موافقت قطعی آن در سال 1387 از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر گردید.
فعالیت های آموزشی این دانشکده در ابتدا تحت عنوان آموزشکده دامپزشکی از مهرماه 1371 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی آغاز گردید. در حال حاضر این دانشکده در رشته های دکتری عمومی دامپزشکی در دوره های روزانه و شبانه ،کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دانشجو می پذیرد.


رؤسای دانشکده از ابتدا تا کنون

دکتر مصطفی غفاری
دکتر احمد راشکی
دکتر محمد جهانتیغ
دکتر محمد رهنما
دکتر علی شهرکی
دکتر محمد ابراهیم اکبری
دکتر هادی هاشمی
دکتر محمد جهانتیغ
دکتر محمد ابراهیم اکبری
دکتر احمد راشکی
دکتر محمد رهنما
دکتر احمد راشکی(در حال حاضر)

گروه دورانV5.6.1.0