کتاب عضو هیات علمی دانشگاه زابل به عنوان اثر برگزیده در هفتمین جایزه کتاب سال استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد

تاریخ : ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

کتاب عضو هیات علمی دانشگاه زابل به عنوان اثر برگزیده در هفتمین جایزه کتاب سال استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل:

کتاب «نانوکودها: نگرشی نو بر حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه» تالیف دکتر احمد غلامعلی زاده آهنگر عضو هیات علمی دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل در هفتمین جایزه کتاب سال استان سیستان و بلوچستان به عنوان اثر برگزیده در حوزه علوم کاربردی انتخاب شد.

در هفتمین دوره انتخاب کتاب سال استان تعداد 55 عنوان اثر ارسالی توسط 36 داور و در سه مرحله مورد داوری قرار گرفت. پس از داوری در مرحله اول، 19 عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت و از میان آن ها و پس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسط حداقل دو نفر از داوران؛ در نهایت تعداد 5 عنوان کتاب به عنوان آثار برگزیده و 3 عنوان کتاب به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب و معرفی شد.

گفتنی است در این آیین از "آثار برگزیده" در حوزه علوم خاص (زیست شناسی)، علوم کاربردی (کشاورزی) ، ادبیات (شعر معاصر)، تاریخ وجغرافیا (تاریخ)، مستند نگاری و نیز "آثار شایسته تقدیر" در حوزه های علوم کاربردی، علوم پزشکی، ادبیات ( نثر معاصر)  وتاریخ وجغرافیا (مستندنگاری) تقدیر به عمل آمد.