معرفی مدیر

حجت ثمره دلارامی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:شیمی - فیزیک
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۱
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۲۲۲۶۷۶۵
  • پست الکترونیک: hsdelarami@uoz.ac.ir