ارتباط با ما

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،ساختمان ولایت،حوزه ریاست

شماره تماس

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۰

پست الکترونیک

pr@uoz.ac.ir