دوشنبه, 7 آذر 1401

اطلاعیه آموزشی
   

پیوندها
پایگاه های اطلاعاتی علمی
پایگاه های اطلاعاتی علمی
جستجوی جامع کتابخانه
جستجو در پایان نامه ها
سیستم پویا
سیستم پویا
کارگاه ها
کارگاه ها
فرایندها
فرایندها

اساتید همکار با پردیس دانشگاهی

dr.ghanbari

mGalavi

Avatar

Avatar

احمد قنبری
استاد
دانشکده کشاورزی
دکترا

محمد گلوی
استاد
دانشکده کشاورزی
دکترا

مصطفی خواجه
استاد
دانشکده علوم
دکترا

براتعلی فاخری
استاد
دانشکده کشاورزی
دکترا


پایان نامه های دفاع شده

   

ارتباط با معاونت

  • کد پستی:  73831-98616
  • شماره تماس: 32235482-054
  • شماره نمابر: 32235484-054
  • کانال تلگرام:  pardiszabol@
دانشگاه زابل
گروه دورانV5.6.1.0