شنبه, 28 فروردين 1400

    دبیرخانه کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

    رعایت ملاک‌های اخلاقی در نگارش و انتشار تولیدات علمی از جمله مهمترین وجوه یک محصول علمی می‌باشد که پایبندی به آن به منزله‌ی پاسداری از شرافت فکری و سرشت و گوهر اخلاق است. امروزه با پیشرفت فناوری‌های نو و افزایش مشارکت موسسات عالی در فرایند تولید علم، اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در سپهر دانشگاهی بیش از پیش بر همگان روشن شده است.


    گروه دورانV5.6.1.0